Konsultujmy się!

Dla biznesu, start-upów

Jeśli chcesz założyć własną firmę, oferujemy możliwość poznania od podstaw podstawowej wiedzy biznesowej i wymagań.

Wiele pytań związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc - skonsultujmy się!

Konsultujmy się!

Dla biznesu, start-upów

Jeśli chcesz założyć własną firmę, oferujemy możliwość poznania od podstaw podstawowej wiedzy biznesowej i wymagań.

Wiele pytań związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc - skonsultujmy się!

Lukas Bartusevičius

Lukas posiada ponad 5-letnie doświadczenie doradcze i obecnie pracuje w KTU Startup Space pomagając młodym zespołom i firmom w osiąganiu ich celów na najwcześniejszych etapach prowadzenia biznesu.

Wcześniej Lukas pracował w startupie w Wielkiej Brytanii, prowadził rodzinny projekt deweloperski na Litwie i pracował jako programista biznesowy i badacz do spraw dochodzeń finansowych w Londynie.

Lukas ukończył studia licencjackie z prawa i studiów międzynarodowych na Uniwersytecie w Coventry i studia magisterskie z zakresu międzynarodowych nieruchomości i planowania na Uniwersytecie w Londynie.

Lukas doradza w następujących tematach:

Tomas Proscevičius

Tomas posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju innowacyjnych startupów technologicznych oraz komercjalizacji B + R. Doświadczenie to zdobywał pracując w Narodowym Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki w Kownie, KTU Startup Space, przy projektach realizowanych przez Kowieński Park Naukowo-Technologiczny oraz Litewskie Centrum Innowacji.

Zna bardzo dobrze społeczność KTU, dlatego jest w stanie znaleźć odpowiednich badaczy do konsultacji w zakresie rozwoju Twojego pomysłu. Tomas ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku elektrotechnika i automatyka na Uniwersytecie w Kownie.

Tomas doradza w następujących tematach:

Daiva Vyšniauskienė

Daiva jest Dyrektorem Działu Reprezentacji Interesów Biznesowych w Kowieńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Pracuje w Izbie od ponad 20 lat i zdobyła doświadczenie w różnych projektach związanych z rozwojem biznesu: zakładanie działalności gospodarczej, szkolenia i konsultacje w zakresie zakładania i rozwoju biznesu, relacje międzynarodowe, zarządzanie jakością itp. Koordynuje również działalność Business Women Network w Kownie.

Daiva posiada tytuł licencjata z zarządzania biznesem oraz magistra z socjologii (Uniwersytet w Kownie).

Daiva zapewnia doradztwo w następujących tematach:

Vera Mileikienė

Vera od 10 lat kieruje Działem ds. Społeczności Biznesowej w Kowieńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wcześniej pracowała w firmie w Kownie z sektora tekstylnego jako Kierownik Działu Produkcji (100 pracowników). Vera posiada tytuł magistra ekonomii przemysłowej (Uniwersytet Wileński, Litwa).

Vera była koordynatorem projektu „Promocja przedsiębiorczości w problematycznych regionach” (2014-2015) i prowadziła konsultacje dla przedsiębiorców w różnych tematach dotyczących zakładania i rozwoju biznesu.

Vera doradza w następujących tematach:

Urszula Kobylińska

Urszula ma 18 lat doświadczenia w nauczaniu akademickim. Pracowała w radzie nadzorczej spółki transportowej, odbyła staże w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej i usługowej.

Wdrażała systemy jakości dla przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Uczestniczyła w ponad 20 projektach naukowych i komercyjnych. Oceniała projekty w ramach konkursów na pomysł biznesowy.

Urszula prowadzi konsultacje w następujących tematach:

Ewa Rollnik-Sadowska

Ewa Rollnik-Sadowska jest adiunktem w Katedrze Zarządzania, Ekonomii i Finansów na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie specjalizuje się w ekonomii pracy, ekonomii instytucjonalnej i polityce rynku pracy.

Jest koordynatorem grup badawczych realizujących badania w zakresie polityki rynku pracy (w tym bezrobocia osób młodych). Jest także wykwalifikowanym doradcą zawodowym specjalizującym się w poradnictwie skierowanym do osób młodych w zakresie wsparcia zatrudnienia i technik autoprezentacji.

W 2016 roku została mianowana Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Ewa prowadzi konsultacje w następujących tematach:

Łukasz Siemieniuk

Łukasz to doświadczony ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie startupów, finansów, zarządzania oraz współpracy z młodymi przedsiębiorcami. Dodatkowym atutem jest fakt, iż posiada praktyczne doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania.

Dotychczas na rynek podlaski wprowadził około 200 firm, które rozpoczynały przygodę z biznesem jako StartUpy. Współpracował z ponad 500 StartUpami.

Doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii, Adiunkt w Katedrze Finansów, Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu w Białymstoku.

Łukasz prowadzi konsultacje w następujących tematach:

Group 362

Zapisz się na nasze konsultacje!

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować, na czym Ci zależy!

Zapisz się na nasze konsultacje!

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować, na czym Ci zależy!

Get in Touch

Skontaktuj się