Praktyczny przewodnik jak przyspieszyć rozwój organizacji wspierających biznes przygotowany przez zespół ACCESS

Wszyscy są zgodni co do tego, że ekosystemy start-upów przynoszą niezaprzeczalne korzyści dla gospodarki. Korzyści te przekładają się na ogromną wartość z wielu różnych perspektyw, w tym ekonomicznej i społecznej. Poszukując wartości dla gospodarki tworzącej sukces ekosystemu startupów, należy również poważnie rozważyć wsparcie dla twórców ekosystemów. Sukces ekosystemów wymaga bowiem profesjonalnych twórców, którzy o nie dbają, budują je, rozwijają i zapewniają, że przedsiębiorcy otrzymają potrzebne usługi wsparcia, będą mieli terminowy i łatwy dostęp do zasobów ludzkich, wiedzy i innych zasobów.

Rosnące znaczenie i zapotrzebowanie na doświadczonych twórców ekosystemów stwarza zapotrzebowanie na edukację, naukę, wymianę doświadczeń w tym zakresie, a także tworzenie, dołączanie do lokalnych i globalnych społeczności. Rośnie zapotrzebowanie na szereg narzędzi i metodologii pozwalających ocenić aktualną sytuację ekosystemu startupów i jej kierunek, a także monitorować postępy w rozwoju ekosystemu, które są rozwijane, testowane i udostępniane globalnej społeczności.

Niestety, ale budowanie ekosystemu startupów jest niezwykle złożonym procesem, a żadne pojedyncze rozwiązanie nie może dać wszystkich odpowiedzi na pytania związane z rozwojem ekosystemu i nie ma jednej, standardowej metody „pasuje do wszystkiego”. Jednakże, zespół projektu ACCESS opracował Praktyczny przewodnik, jak przyspieszyć rozwój organizacji wspierających biznes. Przewodnik ma na celu dostarczenie wskazówek dla personelu pracującego dla organizacji wspierających biznes lub innych organizacji świadczących usługi wsparcia dla przedsiębiorców, w jaki sposób można przyspieszyć działanie organizacji wspierających biznes. Wskazówki te dostarczają wiedzy, którą organizacje wspierające biznes mogą wykorzystać do skutecznego budowania ekosystemów start-upów; dostępne podejścia i narzędzia mogą być wykorzystane w procesie budowania ekosystemów start-upów; poruszają aspekty, które powinny być brane pod uwagę przy uwzględnianiu najnowszych trendów i prognoz.

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi, podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i wniesienia wkładu w postaci nowych, najbardziej efektywnych podejść i narzędzi dla twórców ekosystemów.

Przeczytaj i pobierz Praktyczny przewodnik jak przyspieszyć rozwój organizacji wspierających biznes (po angielsku) tutaj.

Author

If you are interested or have any questions, please contact us

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

More news

Film opinii uczestników

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego zadania zrealizowane w ramach projektu ACCESS przez parterów z Polski – Politechnikę Białostocką oraz Stowarzyszenie

Read More »
Group 362

Lets`s consult!

Let`s get in touch and discuss what you care about!

Get in Touch

Skontaktuj się