Kim jesteśmy?

ACCESS to platforma dla tych, którzy chcą odkryć pomysł na biznes i chcą poczynić kroki, aby przekształcić go w udaną rzeczywistość lub tych, którzy chcą rozwijać biznes. Platforma zrzesza zarówno przyszłych, jak i obecnych przedsiębiorców oraz organizacje działające na rzecz promocji przedsiębiorczości po obu stronach granicy litewsko-polskiej.

Kim jesteśmy?

ACCESS to platforma dla tych, którzy chcą odkryć pomysł na biznes i chcą poczynić kroki, aby przekształcić go w udaną rzeczywistość lub tych, którzy chcą rozwijać biznes. Platforma zrzesza zarówno przyszłych, jak i obecnych przedsiębiorców oraz organizacje działające na rzecz promocji przedsiębiorczości po obu stronach granicy litewsko-polskiej.

ACCESS oznacza akcelerację ekosystemu wsparcia biznesu. Międzynarodowy projekt „Acceleration of business support ecosystem / Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu” (ACCESS) ma na celu usprawnienie tworzenia biznesu, rozwoju, możliwości innowacyjnych i współpracy przedsiębiorstw poprzez usługi wsparcia biznesowego w regionach Litwy i Polski.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska, 2014-2020.
Budżet projektu - 699 801,08 Eur.
Łączna kwota dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wynosi -594 830,91 Eur.

Celem Programu Interreg V-A Litwa-Polska jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Link do strony Programu: lietuva-polska.eu

Link do strony Unii Europejskiej: www.europa.eu

Zapisz się na nasze konsultacje!

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować, na czym Ci zależy!
Group 362

Zapisz się na nasze konsultacje!

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować, na czym Ci zależy!
Ellipse 9
Layer-2.png
Path 28

Zastrzeżenie

Niniejsza strona internetowa została zaktualizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej witryny ponoszą partnerzy projektu iw żadnym wypadku nie można jej uważać za odzwierciedlającą stanowisko Unii Europejskiej.

Get in Touch

Skontaktuj się