ACCESS – wzmocnijmy więzi i rozwijajmy ekosystem!

Od pomysłu i osoby, która wpadła na ten pomysł, jest długa i pełna wyzwań droga do sukcesu w biznesie i stabilnego rozwoju organizacji. Jednak przedsiębiorczość jest potężnym motorem napędowym wzrostu gospodarczy i tworzenia miejsc pracy: przyczynia się do tworzenia nowych firm i miejsc pracy, otwiera nowe rynki oraz pielęgnuje nowe umiejętności i możliwości, czyni gospodarki bardziej konkurencyjnymi i innowacyjnymi. Dlatego tworzenie środowiska, w którym przedsiębiorcy mogą się rozwijać i rozkwitać, ma kluczowe znaczenie dla różnych regionów.

Tu wkracza projekt ACCESS – partnerzy projektu – Politechnika w Kownie, Kowieńska Izba Przemysłowo-Rzemieślnicza, Politechnika Białostocka oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poszukują synergii przy tworzeniu ekosystemu innowacji, wymieniają się dobrymi praktykami, dążą do podnoszenia wydajności w regionach Litwy i Polski. Wszystkie wymienione instytucje starają się promować przedsiębiorczość. Uniwersytet w Kownie Startup Space ma bogate doświadczenie w inkubacji startupów i doradztwie oraz promocji przedsiębiorczości w trakcie studiów, Kowieńska Izba Przemysłowo-Rzemieślnicza posiada oddziały instytucjonalne w różnych miastach regionu kowieńskiego i mariampolskiego oraz udziela konsultacji dla nowych i rozwijających się firm, Politechnika Białostocka posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu studentów przez swoją karierę, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje inicjatywy promujące przedsiębiorczość w regionie. Partnerzy zgromadzą metody, narzędzia i dobre praktyki, jak budować, wzmacniać i rozwijać ekosystemy innowacji w praktycznym przewodniku, jak akcelerować ekosystem wsparcia biznesu, i będą dzielić się z innymi organizacjami wspierającymi biznes i społeczeństwo.

Author

If you are interested or have any questions, please contact us

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

More news

Film opinii uczestników

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego zadania zrealizowane w ramach projektu ACCESS przez parterów z Polski – Politechnikę Białostocką oraz Stowarzyszenie

Read More »
Group 362

Lets`s consult!

Let`s get in touch and discuss what you care about!

Get in Touch

Skontaktuj się