ACCESS – rozpocznij swój biznes!

Projekt LT-PL COOPLATFORM realizowany w latach 2016-2018 i nawiązane partnerstwo jest kontynuowane!

W ramach projektu LT – PL COOPLATFORM powstało 9 firm w regionach Taurogi, Alytus, Kowno, Białystok i Suwałki.

Regiony trochę się zmieniają, mobilizują się nowi partnerzy – rusza projekt ACCESS „Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu ”!

Projekt ACCESS ma na celu promowanie tworzenia biznesu, rozwoju, innowacyjności i kooperacji poprzez poprawę usług wparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce.. Dlatego część naszych działań ma na celu bezpośrednią pomoc tym, którzy chcą założyć lub rozwinąć biznes – zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu generowania pomysłów biznesowych oraz szkolenia w zakresie zdobycia konkretnych umiejętności praktycznych dla skutecznego rozwoju pomysłów oraz konsultacje ze specjalistami ds. rozwoju przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania pomysłu na biznes. Jednocześnie organizacje realizujące projekt przygotują program przedakceleracyjny dla startupów. Materiały szkoleniowe i konsultacje biznesowe będą dostępne na zaktualizowanej stronie internetowej istartup.eu. Śledź aktualności! Planujemy rozpocząć szkolenie w listopadzie.

Author

If you are interested or have any questions, please contact us

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

More news

Film opinii uczestników

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego zadania zrealizowane w ramach projektu ACCESS przez parterów z Polski – Politechnikę Białostocką oraz Stowarzyszenie

Read More »
Group 362

Lets`s consult!

Let`s get in touch and discuss what you care about!

Get in Touch

Skontaktuj się