ACCESS – stiprinkime ryšius ir augime ekosistemą!

Nuo idėjos ir ją sugalvojusio žmogaus, iki sėkmingo verslo ir tvarios augančios organizacijos – ilgas, iššūkių pilnas kelias. Tačiau verslumas yra vienas iš veiksnių skatinančių ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą: kuriamos naujos įmonės ir darbo vietos, atveriamos naujos rinkos, ugdomi nauji įgūdžiai ir gebėjimai, ekonomika tampa konkurencingesnė ir novatoriškesnė. Todėl verslui palankios, verslumą skatinančios aplinkos kūrimas neretai yra tarp regionų prioritetų.

Projekto ACCESS partneriai – Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Balstogės technologijos universitetas bei Balstogės funkcinės zonos asociacija kartu ieško sinergijų kuriant inovacijų skatinimo ekosistemą, siekiama keistis gerąja patirtimi, kaip galime prisidėti siekiant skatinti  verslumą Lietuvos ir Lenkijos regionuose. Paminėtos institucijos savo regionuose skirtingais būdais prisideda prie verslumo skatinimo. Kauno technologijos universitetas verslumo skatinimą yra integravęs į studijas, KTU Startup Space turi ilgametę patirtį pradedančių startuolių inkubavimo ir konsultavimo srityse, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Kauno ir Marijampolės regionų didžiuosiuose  miestuose turi padalinius, kurių darbuotojai teikia konsultacijas naujam ir augimo galimybių ieškančiam verslui, Balstogės technologijos universitetas turi žinių ir patirties padedant studentams pasirinkti karjeros kelią, Balstogės funkcinės zonos asociacija taip pat įgyvendina įvairias verslumo skatinimo regione iniciatyvas. Partneriai siekia surinkti metodus, įrankius ir gerąsias praktikas, kaip kurti, stiprinti ir auginti inovacijų ekosistemas. Ši informacija bus apibendrinta kaip praktinės gairės  “Kaip akceleruoti verslo paramos organizacijas?. Gairėmis bus pasidalinta su kitomis, inovacijų ekosistemas kuriančiomis organizaicjomi,  bendruomenėmis.

Autorius

If you are interested or have any questions, please contact us

Dalintis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Daugiau naujienų

Group 362

Užsiregistruokite į mūsų konsultaciją

Susisiekime ir aptarkime tai, kas jums rūpi!

Get in Touch

Susisiekite