Kas mes esame?

ACCESS platforma skirta ieškantiems verslo idėjos ir norintiems imtis žingsnių paversti ją sėkminga realybe bei norintiems auginti verslą. Platforma jungia tiek būsimus, esamus verslininkus, tiek verslumo skatinimo srityje abipus Lietuvos ir Lenkijos sienos veikiančias organizacijas.

Who we are?

ACCESS is the platform for those who want to discover the idea for business, and want to start doing steps to turn it into a successful reality, or those who want to grow a business. It unites both - future or present entrepreneurs and organizations acting in entrepreneurship promotion on both sides of the Lithuania Poland border.

ACCESS tai paramos verslui sistemos akceleravimo projektas. Tarptautiniu projektu „Paramos verslui sistemos akceleravimas“ (ACCESS)siekiama gerinti verslo paramos paslaugas Kauno, Marijampolės regionuose Lietuvoje, Suvalkų ir Balstogės subregionuose Lenkijoje taip prisidedant prie verslo kūrimo, vystymo, inovacijų regionuose bei bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimo.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga per 2014-2020 m. Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą. Projekto biudžetas – 699 801,08 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 594 830,91 Eur.

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa siekia skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą Lieuvos Lenkijos pasienio regione, imantis bendrų abipus sienos veiksmų, prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. Verslo kūrimo skatinimas, plėtra ir bendradarbiavimas panaudojant geresnes paramos verslui paslaugas – yra vienas iš programos uždavinių.

Nuoroda į programos svetainę: lietuva-polska.eu

Nuoroda į Europos Sąjungos svetainę: www.europa.eu

Lets`s consult!

Let`s get in touch and discuss what you care about!
Group 362

Konsultuokis!

Susisiekime, ir aptarkime tai, kas jums rūpi!
Ellipse 9
Layer-2.png
Path 28

Atsakomybės ribojimas

Šis tinklapis atnaujintas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

info@istartup.eu

info@istartup.eu